AVR ISP pro COM

Programátor komunikující po ISP interface procesorů ATMEL řady AVR. Napojení na MCU pomocí vodičů MOSI (vstup), MISO(výstup), SCK (clk posunu) a RESET. Defakto se nejedná o programátor, ale o jakýsi převodník RS-232 <=> ISP/TTL. Programovaný MCU se nepřendává do externího zařízení, ale programuje se přímo v zapojeném systému. MCU se před programováním pomocí RESETu odpojí od okolních periferií (3stavové vystupy portů), připojené zůstanou jen programovací linky MOSI/MISO/SCK na které nesmí být v průběhu programování příváděn signál. Doporučuji tyto programovací piny používat jen jako výstupy. MCU taktáž musí mít povolený RESET pin, který jde u některých typů předefinovat jako standartní I/O, pak ale nejde k programování použít ISP. Předefinování RESETu na I/O se provádí pomocí FUSE programovacích bitů.

Schéma zde:

Software který komunikuje s tímto 'převodníkem' je PonyProg2000, který vytvořil pan Claudio Lanconelli a najdeme ho na http://www.LancOS.com. Navigace v programu je zcela intuitivní, jen je třeba v menu Setup > Interface Setup... zvolit Serial a v rozbalovacim menu položku SI Prog Api. Poté ještě nakalibrujeme timing pomocí Setup > Calibration. Nic víc již není potřeba.

Jednoduchost programátoru je vykoupena jistou omezeností. Programování je relativně zdlouhavé hlavne u MCU jako je ATmega16 s 16kB FLASH se jedná o desítky sekund. Taktéž nelze programovat MCU s taktovacím kmitočtem vyšším než cca 10MHz a nižším než cca 100kHz. Toto omezení může být závislé na použitém PC (moje je AMD 1,8GHz)

Aktualizováno 11.02.2006