H-BRIDGE

Čtyřkvadraturní pulzní měnič ( HBridge ) je určen pro řízení otáček a směru otáčení.

Schéma zde:

Značnou výhodou tohoto hbridge je jeho nulová klidová spotřeba (Iq = 0)! Teda až na proud minoritních nosičů náboje, ale ten můžeme zanedbat. Další výhoda je v budícím proudu ( proud který teče do bází výkonových tranzistorů VTx ), který zapíná příslušné výkonové tranzistory v úhlopříčce mostu - proud je jeden a tranzistory dva. Pro indikaci jsou doplněny červené LED a odpory R1, R3, R7 a R8 stanovují budící proud tranzistorů na cca 20mA (při použití červených LED a napájecím napětí 5V). Vhodnější je určitě kombinace zelené a červené LED, pro zelenou LED a proud 20mA (5V) budou odpory 82R. Hodnota budícího proudu je navržena pro proud motorem do cca 0,5A. Pro větší proudové zatížení je nutno zvýšit budící proud - pak je vhodné LED odstranit nebo umístit i s vhodným odporem na bočník. Tranzistory BC337 spínají proud až 0,8A. S použitými tranzistory BD139/140 je maximální kontinuální proud motorem 1,5A.

Řízení motoru je zajištěno dvěma vstupy směru vpřed/vzad pro každý motor ( Mxx - Motor Left/Right Reverse/Forward ... ), řízení rychlosti pak zajišťuje PWM na jednotlivých signálech. Vstupy jde jednoduše připojit přímo na MCU. Napájení může být klidně vyšší než je napájení procesorové části, samozřejmě s ohledem na použité tranzistory.

Nevýhoda hbridge je nemožnost použití elektrodynamické brzdy, pokud je na obou vstupech MxF/MxR L (log.0) nebo jsou vstupy odpojeny jsou přívody motoru ve stavu vysoké impedance. A naopak jsou-li oba vstupy H (log.1) je hbridge ve zkratu!!! - další nevýhoda.

Nicméně jezdit ( i bourat ) se stím dá [:]-]

Fotky:

Inspirace z http://www.robozor.cz

Aktualizováno 02.06.2006